Ametikoht: sihtnumbrid > Hiina > Beijing/北京 > C.... >

Nimekirja linnade alustades C (Beijing/北京 Hiina)

Postiindeks leidja: Hiina, Nimekirja linnade alustades C. Hiina Beijing/北京 sihtnumbrid (Desktop versioon).

Kitsenda valige esimesed 2 tähte linn:
videod linnad (33 kohas(t)). Vali City näha sihtnumbri(s):
Caijia Zhuang/蔡家庄等 (1)
Caitai/菜台等 (1)
Caiyu Township/采育乡等 (1)
Caojiagou,fengtai District Nanyuan Xiang/(曹家沟,丰台区南苑乡)等 (1)
Changgou Township/长沟乡等 (1)
Changshaoying Township/长哨营乡等 (1)
Changyang Township/长阳乡等 (1)
Chaohonghutong,dongcheng District/(朝红胡同,东城区)等 (1)
Chaoyang District/(朝阳区)等 (3)
Chaoyang District 1, 3, 4, 5, 7, etc./(朝阳区)1、3、4、5、7号等 (1)
Chaoyang District 11 floor/(朝阳区)111号楼等 (1)
Chaoyang District 19, etc./(朝阳区)19号等 (1)
Chaoyang District Jinzhan Xiang18dui/(朝阳区金盏乡)18队等 (1)
Chaoyang District ,laiguangying Xiang/(朝阳区,来广营乡)等 (1)
Chaoyang District Nanmofang Xiang/(朝阳区南磨房乡)等 (1)
Chaoyang District Nanmofang Xiangdadui/(朝阳区南磨房乡)大队等 (1)
Chaoyang District Taiyanggong Xiang/(朝阳区太阳宫乡)等 (2)
Chaoyangmenbeixiaojie2, etc./朝阳门北小街2号等 (1)
Chaoyangmennei,dongcheng District/(朝阳门内,东城区)等 (1)
Chaoyangmenneidajie137, etc./朝阳门内大街137号等 (1)
Chaoyangmenneidajie166, etc./朝阳门内大街166号等 (1)
Chaoyangmenneidajie225, etc./朝阳门内大街225号等 (1)
Chapeng,haidian District Sijiqing Xiang/(茶棚,海淀区四季青乡)等 (1)
Chawu Township/茶坞乡等 (1)
Chechang Village/车厂村等 (1)
Chengguan Township/城关乡等 (3)
Chongwen District/(崇文区)等 (2)
Chongwen District Lou/(崇文区)1号楼等 (1)
Chongwenmenneidajie85, etc./崇文门内大街85号等 (1)
Cijiawu/磁家务等 (1)
Ciqu Township/次渠乡等 (1)
Cuicun Township/崔村乡等 (1)
Cuijiacun,chaoyang District Dongfeng Xiang/(崔家村,朝阳区东风乡)等 (1)