Баян-Өлгий/Bayun-Ulgii sihtnumbrid

Баян-Өлгий/Bayun-Ulgii (Mongoolia) sihtnumbrid (83 kirjed). Баян-Өлгий/Bayun-Ulgii GPS koordinaadid: 48.593,89.966 .


Баян-Өлгий/Bayun-Ulgii (83) Vajuta esitäht linn:
A (3) B (14) C (3) D (3) G (1) H (26) I (2) J (1) P (1) S (6) T (13) U (7) Y (2) Z (1)